מאמרים ומידע מקצועי

ספירת מלאי 21

להלן נהלים באשר לספירת מלאי וקופה לסוף השנה –א. ספירת מלאיהחובה לעריכת ספירת מלאיבהתאם לסעיף 26 להוראות ניהול ספרים, נדרשים עסקים (יחידים או חברות) שיש

קרא עוד »

הפקדות לסוף שנת 2021

1-הפקדות לקרן השתלמות:  עפ"י סעיף 17(5א) לפקודת מס הכנסה, עצמאי יכול להפקיד אל קרן ההשתלמות לעצמאים עד 4.5%  הכנסתו השנתית, בשנת המס 2021 תקרת ההכנסה השנתית

קרא עוד »

חובות אבודים

בהתאם להלכת אלקה אחזקות בע"מ, נקבעו חמישה תנאים מצטברים אשר יאפשרו החזר של מס העסקאות לעוסק, כדלקמן: בוצעה עסקה הוצאה חשבונית מס מס העסקאות בשל

קרא עוד »