מאמרים ומידע מקצועי

מהפכה בביטוח לאומי- הכנסות מהשכרת נכסים מחוץ לישראל במסלול מס רגיל אינם חייבים עוד בביטוח לאומי בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה.

כול מי שמשכיר נדל"ן מחוץ לישראל רשאי להחליט האם לשלם מס הכנסה בסלול מס רגיל דהיינו בשיעורי מס רגילים ועד 50 אחוזים או לבחור במסלול

קרא עוד »

ספירת מלאי 21

להלן נהלים באשר לספירת מלאי וקופה לסוף השנה –א. ספירת מלאיהחובה לעריכת ספירת מלאיבהתאם לסעיף 26 להוראות ניהול ספרים, נדרשים עסקים (יחידים או חברות) שיש

קרא עוד »