עדכונים בנושא מלחמת חרבות ברזל

נפתחה המערכת להגשת תביעות לפיצויים במסלול מחזורים בגין החודשים מרץ-אפריל עבור עסקים ביישובים מפונים, עסקים בקו העימות בצפון ובאזור התגוננות גליל עליון

למידע נוסף נפתחה המערכת להגשת תביעות לפיצויים במסלול מחזורים בגין החודשים מרץ-אפריל עבור עסקים ביישובים מפונים, עסקים בקו העימות בצפון ובאזור התגוננות גליל עליון רשות

קרא עוד »

הודעת רשות המיסים מיום 16.1.24 – גם בגין נובמבר-דצמבר: עסקים באזורים שבהם הוטלו הגבלות מחמירות על פעילות כלכלית במלחמת חרבות ברזל יזכו לפיצוי מוגדל

ועדת הכספים של הכנסת האריכה היום את תוקפם של מסלולי הפיצוי המוגדל עבור עסקים באזורים שבהם הטילה מערכת הביטחון הגבלות מחמירות במיוחד על הפעילות הכלכלית

קרא עוד »
לוגו לבקוביץ בן הרוש

הודעת רשות המיסים – נפתחה המערכת להגשת תביעות לפיצויים בגין החודשים נובמבר-דצמבר עבור עסקים ביישובים שבהם חלו הגבלות מחמירות של מערכת הביטחון מיום 21.1.24

הודעת רשות המיסים מיום 21.1.24- החל מהיום יוכלו עסקים ביישובים שבהם הטילה מערכת הביטחון הגבלות מחמירות במיוחד בשל מלחמת חרבות ברזל להגיש תביעה לפיצויים בגין

קרא עוד »

ועדת הכספים של הכנסת האריכה היום את תוקפם של מסלולי הפיצוי המוגדל עבור עסקים באזורים שבהם הטילה מערכת הביטחון הגבלות מחמירות במיוחד על הפעילות הכלכלית בשל מלחמת חרבות ברזל. על פי התקנות שאושרו, עסקים ביישובים שבהם חלו הגבלות מחמירות של פיקוד העורף או פיקוד צפון יהיו זכאים לפיצוי מוגדל בגין נזק כלכלי שנגרם להם בשל המלחמה בחודשים נובמבר-דצמבר 2023.

הודעת רשות המיסים- בהתאם לתקנות שאושרו, עסקים ביישובי ספר וביישובים בצפון הארץ שבהם חלו הגבלות של פיקוד צפון, יהיו זכאים לבחור בין פיצוי בגין ירידת

קרא עוד »

מסלולי פיצויים מלחמת חרבות ברזל

כללי– בעקבות פעולות הלחימה המתמשכות במסגרת מלחמת "חרבות ברזל", נפגעה למשך תקופה ממושכת הפעילות הכלכלית הסדירה של חלק מהעסקים, וזאת בשל מגבלות והנחיות פיקוד העורף,

קרא עוד »

עסקים באזורים שבהם הוטלו הגבלות מחמירות על פעילות כלכליתבמלחמת חרבות ברזל יזכו לפיצוי מוגדל בגין נזק עקיף- הודעת רשות המיסים

ועדת הכספים של הכנסת אישרה היום את התקנות המסדירות מסלולי פיצוי מוגדל עבורעסקים באזורים שבהם הטילה מערכת הביטחון הגבלות מחמירות במיוחד על הפעילותהכלכלית בשל מלחמת

קרא עוד »

שווי רכב בזמן מלחמת חרבות ברזל

להלן פרסום רשות המיסים מיום 2.11.23 "לכבוד:ציבור המעסיקים, המייצגים והעובדיםהנדון: זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה – הנחיות מיוחדות בתקופת מלחמת "חרבות ברזל"לנוכח המצב הביטחוני עקב

קרא עוד »

הנדון- פיצוי למעסיקים בגין נזק שנגרם בעקבות תשלום שכר לעובדים שפונו במסגרת הוראות מערכת הביטחון ולא התייצבו לעבודה

להלן מידע אשר פורסם באתר רשות המיסים – במסגרת הוראות חוק מס רכוש וקרן פיצויים) תשלום פיצויים)( נזק מלחמה ונזק עקיף), התשל"ג– 1973, מעסיק רשאי

קרא עוד »

העסקת עובדים בזמן לוחמה

לקוחות וחברים, לאור חוסר בהירות בנושא העסקת עובדים בזמן מלחמה ,משרד העבודה פרסם הנחיות אשר אנו מביאים לידיעתכם לצד לינקים להנחיות נוספות. התמונה ככלל לא

קרא עוד »