הודעת רשות המיסים מיום 12.2.24 -הודעה על ארכה להגשת תביעות לפיצויים בעקבות מלחמת חרבות ברזל

cooperation-analyst-chart-professional-paper-economics (1)

לאור התמשכות המצב הביטחוני בו שרויה המדינה עקב מלחמת "חרבות ברזל", ועל מנת להקל על ציבור לקוחות רשות המסים בכלל זה בעלי עסקים המשרתים במילואים, החליט  מנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ, על מתן אורכה להגשת תביעות  לפיצוי בהתאם לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד- 2023 (להלן: החוק), ובהתאם לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (חרבות ברזל) (הוראת שעה), תשפ"ד-2023(להלן: התקנות).

להלן המועדים לאורכה עבור תקופת הזכאות אוקטובר ו/או ספטמבר אוקטובר 2023 :

  • המועד להגשת תביעה בהתאם לחוק (מסלול הוצאות מזכות), מוארך עד לתאריך 19.3.2024
  • המועד להגשת תביעה בהתאם לתקנות (מסלולים-  שכר, מחזורים וחקלאות)) מוארך עד לתאריך 19.4.2024

להלן לוח המועדים להגשת תביעות במסלולים השונים לתקופת זכאות נובמבר דצמבר 2023:

מסלולתקופה זכאותסמכות חוקיתתאריך פתיחת הגשת תביעהתאריך אחרון להגשת תביעה
הוצאות מזכותנובמבר דצמבר 2023חוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד- 202315.1.202415.4.2024
הוצאות מזכות (עוסק המדווח בשוטף פלוס וקבלן מבצע, שמדווח למע"מ בדיווח חד חודשי .נובמבר דצמבר 2023חוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד- 202315.2.202415.5.2024
מחזורים, שכר, חקלאותנובמבר דצמבר 2023תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (חרבות ברזל) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"ד – 2024.21.1.202421.5.2024
מחזורים, שכר, חקלאות (עוסק המדווח בשוטף פלוס וקבלן מבצע, שמדווח למע"מ בדיווח חד חודשי .נובמבר דצמבר 2023תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (חרבות ברזל) (הוראת שעה) (תיקון מס' 2), התשפ"ד – 2024.15.2.202415.6.2024

בואו נהיה בקשר