הוצאות בהתנדבות/וולנטריות כסיוע למאמץ המלחמתי

close-up-people-with-food-donations

כפי שידוע תרומות מקנות זיכוי ממס במידה והתאגיד אשר מקבל את התרומה הינו מלכ"ר / עמותה מוכרת לצרכי מס בהתאם לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

נשאלת השאלה מה לגבי הוצאות וולנטריות המשולמות באמצעות חברה עבור המאמץ המלחמתי באין עמותה מוכרת אשר מקבלת את התרומה או אף הוצאות לרכישת ציוד לחיילים במישרין?

בהתאם לפס"ד לבידי ישראל בבית משפט עליון , ההוצאה אינה מוכרת. עם זאת להבנתנו המקצועית , לא ניתן לראות בהוצאה זו, הוצאה פרטית לטובת בעל המניות.

אי לכך חברה אשר תשא בהוצאות וולנטריות לטובת המאמץ המלחמתי תתאם הוצאות אלו בדוחות הכספיים שלה, דהיינו ההוצאות לא יותרו בניכוי.

עם זאת ולאור העובדה שהחברה תשא בהוצאות, קיים יתרון מס בתשלום התרומות על ידי החברה מעצם כך שבעלי המניות לא ישלמו את התרומה מכיסם הפרטי ובכך יחסכו מס בגובה שיעור המס על דיבידנד (30%-33%) .

כמובן שנדרש תיעוד של כול ההוצאות !

בואו נהיה בקשר