מהפכה בביטוח לאומי- הכנסות מהשכרת נכסים מחוץ לישראל במסלול מס רגיל אינם חייבים עוד בביטוח לאומי בהתאם לפסיקת בית הדין הארצי לעבודה.

כול מי שמשכיר נדל"ן מחוץ לישראל רשאי להחליט האם לשלם מס הכנסה בסלול מס רגיל דהיינו בשיעורי מס רגילים ועד 50 אחוזים או לבחור במסלול 15% בהתאם לסעיף 122א לפקודת מס הכנסה . בהתאם לבחירת הנישומים.

בפסיקה בה ערער המוסד לביטוח לאומי על פסיקת בית דין האזורי, נקבע כי כול מי שהינו בעל הכנסות מהשכרת נדל"ן מחוץ לישראל לא יהיה חייב בביטוח לאומי בכול אחד מהמסלולים אשר הוא בחר.

עד כה היה פטור מביטוח לאומי רק במסלול 15% מס דהיינו רק למי שבחר לשלם מס בהתאם לסעיף 122א לפקודת מס הכנסה .

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.