שינוי בתקרת הפטור לנכים על פי סעיף 9(5)

החל מ1.1.22, סעיף 9(5)(א) לפקודה תוקן כך, שהתקרה הקיימת בסך של 628,800 ₪ (לשנת 2022) תינתן אך ורק לזכאים לתגמול חודשי לפי חוק הנכים (תגמול ושיקום), התשי"ט- 1959 או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל – 1970. דהיינו: לנכי צה"ל ולנפגעי פעולות איבה.

כל הנכים האחרים, יזכו לפטור ממס על היגיעה האישית שלהם, רק עד תקרת הפטור החדשה בסך של 409,200 ₪ (לשנת 2022).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.