פסק דין תקדימי בעניין מענק בעד השתתפות בהוצאות קבועות עקב משבר הקורונה

ביום ה-3 בינואר 2022 ניתן על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה פסק דין תקדימי אשר קבע כי איחור במתן החלטה על ידי רשות המסים החורג ממסגרת הזמנים החוקית שנקבעה לקבלתו של מענק ובפרט איחור אשר הינו מהותי, יכול להוביל לאישור בקשת החברה לקבלת המענק.

על אף שוועדות הערר השונות קבעו כי איחור של רשות המסים אינו בניגוד לחוק וזאת משום שהוראות החוק לגבי מגבלת הזמן אשר עומדת לרשות המסים, הינן משום "המלצה", קבעה השופטת כי-

"ועדת הערר בעניינו קבעה כי מאחר ומדובר בהוראת חוק בעלת אופי מדריך ולא מחייב,
האיחור במתן ההחלטה בהשגה אינו מביא לקבלתה. דעתי אינה כדעת ועדת הערר." ז"א שהשופטת הפכה את החלטת הועדה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.